Mocne Strony Młodych

Mocne Strony Młodych to autorski projekt angażowania młodych ludzi w wieku 13-25 lat z Bielska-Białej i okolic we wszechstronne formy aktywności obywatelskiej, społecznej, rozwojowej i twórczej, a także zapewnienia im mentorskiego wsparcia w realizacji wydarzeń obywatelskich/twórczych/kompetencyjnych i edukacyjno-rozwojowych.

Mocne Strony Młodych to autorski projekt angażowania młodych ludzi w wieku 13-25 lat z Bielska-Białej i okolic we wszechstronne formy aktywności obywatelskiej, społecznej, rozwojowej i twórczej, a także zapewnienia im mentorskiego wsparcia w realizacji wydarzeń obywatelskich/twórczych/kompetencyjnych i edukacyjno-rozwojowych.

 

Działania realizowane są na bazie tworzenia magazynu redakcjaBB, w ramach którego cały proces decyzyjny skupia się w rękach młodzieży. Wszystko to sprzyja tworzeniu fermentu intelektualnemu, generowaniu nowych pomysłów, budowaniu lokalnych więzi społecznych (w tym międzypokoleniowych i międzysektorowych) i kapitału społecznego. Efektem realizacji projektu będzie zwiększona obecność i widoczność młodzieży w przestrzeni i debacie publicznej, zwiększenie kompetencji, wiedzy i poczucia sprawczości uczestników/czek działań oraz integracja z lokalną wspólnotą – aktualne informacje znajdziecie tutaj.

 

 

Projekt „Mocne Strony Młodych” jest realizowany przez Fundację Zróbmy.To z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

GALERIA