Na głos

Indywidualne wsparcie psychologiczne dla młodych ludzi.

Projekt Na głos ma na celu zachęcenie młodych ludzi, którzy mają taką potrzebę lub wyrazili chęć, do skorzystania z porady lub wsparcia wyspecjalizowanych terapeutów lub psychologów. Zachęcamy do przełamania bariery, tematu tabu, jakim jest zdrowie psychiczne i zgłoszenie się do placówek świadczących pomoc w tym zakresie. Odbywa się to w formie indywidualnego wsparcia mentorskiego, przedstawieniu możliwych opcji i pomoc w nawiązaniu pierwszego kontaktu.

 

Przygotowaliśmy również, przy współudziale młodych ludzi i specjalistów - plakat z zestawieniem informacji o różnych miejscach, w których można uzyskać nieodpłatne wsparcie. Kopię plakatu do swojej szkoły lub placówki można odebrać w naszej siedzibie przy ul. Krasińskiego 5a/18 (1. piętro, siedziba redakcjaBB).

 

Jeśli masz potrzebę z kimś porozmawiać, napisz do nas: info@zrobmyto.pl lub przyjdź do naszej siedziby przy ul. Krasińskiego 5a/18 od poniedziałku do piątku między 12 a 18 i pogadamy. 

 

A jeśli nie my, to może:

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej: 33 814 62 21, 33 18288 (całodobowo), www.poik.bielsko.pl

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w całej Polsce: 116111 i www.116111.pl