Archives

Mocne Strony Młodych to autorski projekt angażowania młodych ludzi w wieku 13-25 lat z Bielska-Białej i okolic we wszechstronne formy aktywności obywatelskiej, społecznej, rozwojowej i twórczej, a także zapewnienia im mentorskiego wsparcia w realizacji wydarzeń obywatelskich/twórczych/kompetencyjnych i edukacyjno-rozwojowych.

Centrum Aktywności Społecznej dla mieszkańców Bielska-Białej i osób uczących się w naszym mieście, w szczególności osób w wieku 15 – 25 lat. Chcesz działać, a nie masz gdzie? Potrzebujesz wsparcia, ludzi do działania? Przyjdź do nas!

Youth Beyond Borders to idea oraz szereg działań zwiększających kompetencje, poczucie własnej wartości i sprawczości młodych ludzi tak, aby przyjęli postawę aktywną społecznie i obywatelsko.

To społeczność twórczych, aktywnych młodych ludzi, którzy wspólnie tworzą wydawany co pół roku magazyn oraz teksty, zdjęcia, filmy i grafiki na stronę redakcjaBB.pl

Nasza marka społeczne – cały wypracowany zysk odprowadzamy na cele statutowe fundacji. W realizowane zlecenia często angażujemy młodych ludzi, dając im szansę na wejście na rynek pracy i realizację pierwszych płatnych zleceń. Więcej na: komuniku.pl

Projekt przed|PRACA dla młodych ludzi i lokalnych pracodawców.
Zbliżamy młodych ludzi do rynku pracy. Wspieramy pracodawców w znalezieniu młodych pracowników.

Debaty oksfordzkie organizowane przez uczniów dla uczniów.

Działamy społecznie, wspieramy, uczymy (się) i poznajemy nawzajem. Czyli? Wolontariat!

Program stypendialny dla uczniów i studentów, który ma na celu otwarcie młodzieży na umiejętności i wiedzę poszukiwaną na rynku pracy.

Indywidualne wsparcie psychologiczne dla młodych ludzi.