Archives

Centrum Miasta – Centrum Aktywności Społecznej dla mieszkańców Bielska-Białej i osób uczących się w naszym mieście, w szczególności osób w wieku 15 – 25 lat, oparte na metodologii angażowania partycypacyjnego, wypracowanego przez ostatnie lata naszej działalności lokalnie na rzecz młodych ludzi.

Youth Beyond Borders to idea oraz szereg działań zwiększających kompetencje, poczucie własnej wartości i sprawczości młodych ludzi tak, aby przyjęli postawę aktywną społecznie i obywatelsko.

To społeczność twórczych, aktywnych młodych ludzi, którzy wspólnie tworzą wydawany co pół roku magazyn oraz teksty, zdjęcia, filmy i grafiki na stronę redakcjaBB.pl

W ramach działalności gospodarczej Zróbmy.To oferujemy usługi w zakresie: tworzenia stron internetowych, projektowania graficznego, foto i wideo, pracy z tekstem oraz obsługi mediów społecznościowych.

Projekt przed|PRACA dla młodych ludzi i lokalnych pracodawców.
Zbliżamy młodych ludzi do rynku pracy. Wspieramy pracodawców w znalezieniu młodych pracowników.

Debaty oksfordzkie organizowane przez uczniów dla uczniów.

Działamy społecznie, wspieramy, uczymy (się) i poznajemy nawzajem. Czyli? Wolontariat!

Program stypendialny dla uczniów i studentów, który ma na celu otwarcie młodzieży na umiejętności i wiedzę poszukiwaną na rynku pracy.

Indywidualne wsparcie psychologiczne dla młodych ludzi.