KtoToWie

Działamy społecznie, wspieramy, uczymy (się) i poznajemy nawzajem. Czyli? Wolontariat!

Zachęcamy Was do zaangażowania się na rzecz innych i dobra wspólnego. Chcemy wzmocnić więzi w ramach lokalnej społeczności, międzypokoleniowo, a także zmotywować mieszkańców do działania. A w zamian? Możecie czerpać z poczucia przynależności do aktywnej, kreatywnej, wspierającej się społeczności. Bycie częścią takiej grupy to wielka siła!

 

A co konkretnie?

 

W ramach projektu KtoToWie młodzi ludzie mogą skorzystać z nieodpłatnych korepetycji udzielanych przez nauczycieli-wolontariuszy lub pomagać w nauce innym. Mogą też wesprzeć seniorów i co ważne, nauczyć się od nich wielu rzeczy. Chętni młodzi mogą otrzymać również wsparcie mentorskie od pracodawców, by pomyśleć o swojej przyszłości zawodowej w szerszym kontekście już teraz.

 

Chcemy zachęcić do podejmowania inicjatyw lokalnie, w Bielsku-Białej. Zbliżyć do siebie różne grupy, ludzi z różnym potencjałem i doświadczeniami. Dołącz do nas!

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie KtoToWie (młodzi ludzie, seniorzy, nauczyciele oraz pracodawcy) prosimy o kontakt pod adresem info@zrobmyto.pl oraz 512 65 65 08.

 

Więcej dowiecie się też na stronie projektu: www.redakcjabb.pl/ktotowie

 

Projekt realizowany przez Zróbmy.To dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (w latach 2018-2019).